Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Urządzenie separująco-filtrujące z funkcją sterylizacji UV

Gdy olej podczas pracy działa jak piasek: TrennMaster do oddzielania olejów obcego pochodzenia z funkcją sterylizacji UV. Utrzymuje środki chłodzące, maszyny i pracowników w należytej sprawności. Oleje obcego pochodzenia zmniejszają skuteczność działania emulsji i roztworów. Skutkiem tego jest skrócona żywotność i namnażanie się mikroorganizmów. Oddzielanie tych olejów jest pierwszym krokiem do higienicznej i niskonakładowej produkcji.

Dzięki urządzeniu TrennMaster firma MKR idzie o krok dalej. Wbudowane specjalne reaktory płytowe UV poprawiają znacząco wygląd i zapach mediów procesowych. Urządzenie to posiada funkcje oddzielania oleju obcego pochodzenia oraz eliminacji mikroorganizmów i tak jak inne nasze urządzenia jest mobilne. Pracując w pętli cyrkulacyjnej działa również w trakcie odbywającej się produkcji.
Oddzielanie oleju odbywa się na zasadzie koalescencji. Wypływający na powierzchnię olej obcego pochodzenia jest przy tym zbierany z powierzchni przez pływaki i odprowadzany do zbiornika pośredniego. Specjalny pakiet koalescencyjny usuwa rozproszone krople oleju z emulsji, która zawracana jest do maszyny jako czyste i efektywne chłodziwo.

Właściwości:

  • redukcja ilości bakterii i substancji odorowych
  • wydłużenie czasu używania i poprawa wyglądu emulsji
  • czyszczenie w pętli cyrkulacyjnej bez przestojów maszyny
  • zmniejszenie zużycia emulsji
  • redukcja kosztów utylizacji
  • optymalizacja jakości i czystości powietrza w miejscu pracy
  • krótki czas amortyzacji

Obszary zastosowań:

  • regeneracja chłodziw
  • odsysanie wypływających olejów obcego pochodzenia
  • oczyszczanie i regeneracje indywidualnie napełnianych urządzeń(przy użyciu pętli cyrkulacyjnej)
Chcesz uzyskać więcej informacji?