Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna Pomiarówka przemysłowa

Filtracja cieczy przemysłowych

Strona ta zawiera bazę wiedzy na temat filtracji cieczy przemysłowych. Materiały tu zgromadzone powstały w oparciu o dokumentację dostarczoną przez producentów urządzeń, a także doświadczenia zakładów korzystających z technologii filtracyjnej. Poruszamy nie tylko techniczne aspekty, ale i jej korzyści ekononiczne jakie niesie ona dla zakładów. Zastosowanie urządzeń filtrujących pozwala na znaczne zredukowanie kosztów eksploatacyjnych maszyn poprzez ograniczenie zużycia olejów czy chłodziw, ale i poprzez zmniejszenie awaryjności maszyn, a co za tym idzie wyeliminiowanie długotrwałych przestojów i redukcję kosztów napraw serwisowych. Zaletą rozwiązań filtracyjnych jest także ekologia - pozwala to na ograniczenie kontaktu pracowników ze szkodliwymi substancjami.