Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Dopłaty ZUS dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dofinansowania dla firm chcących poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dopłaty zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Kwota finansowania to do 300.000 zł. Planowany termin naboru 6 czerwca - 8 lipca 2022

Program Dofinansowania Przedsiębiorstw

Dofinansowania ZUS są prowadzone w ramach programu poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kwota jaką można otrzymać jest zależna od wielkości zakładu pracy (decyduje ilość zatrudnianych pracowników), a także od rodzaju projektu, dla którego pozyskiwane są pieniądze. Tabela na dole tej strony pokazuje stawki dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw. W programie wyróżnione zostały trzy rodzaje projektów:

  • Doradcze
  • Inwestycyjne
  • Inwestycyjno-doradcze

Projekty doradcze to rozpoznanie zagrożeń występujących w miejscu pracy i określenie stopnia ich szkodliwości np. stężenia substancji szkodliwych. Obejmują też przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji oraz opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego.

Projekty inwestycyjne obejmują kupno i instalację urządzeń eliminujących zagrożenia w miejscu pracy. W ramach projektu inwestycyjnego lub inwestycyjno-doradczego zakład może pozyskać urządzenia oczyszczające takie jak filtry elektrostatyczne, wyparki czy skimmery.

Dodatkowe informacje na temat dofinansowań można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w ulotce przygotowanej przez ZUS, którą można pobrać tutaj. Aby złożyć wniosek należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej ZUS.

Urządzenia filtrujące i wyparki prezentowane na naszej stronie mogą być finansowane w ramach Programu Dofinansowania Przedsiębiorstw. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej oferty prosimy o kontakt.

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów
doradczych inwestycyjnych inwestycyjno-doradczych
Mikro 1-9 80% 1.000 zł 299.000 zł 300.000 zł
Małe 10-49 80% 1.000 zł 299.000 zł 300.000 zł
Średnie 50-249 80% 1.000 zł 299.000 zł 300.000 zł
Duże 250 i więcej 80% 1.000 zł 299.000 zł 300.000 zł