Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Program Dofinansowania Przedsiębiorstw

W tym roku po raz kolejny odbywa się konkurs dofinansowanie ZUS przeznaczone na poprawę BHP (Konkurs 2024.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2025 r. ). Termin składania wniosków: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

Program Dofinansowania Przedsiębiorstw

W tym roku po raz kolejny odbywa się konkurs dofinansowanie ZUS przeznaczone na poprawę BHP (Konkurs 2024.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2025 r. ). Termin składania wniosków: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

W konkursie wybierane są projekty, które:

  • poprawią bezpieczeństwo pracy,
  • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
  • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Firma Imponar zaprasza do współpracy w ramach projektów mogących brać udział w tegorocznym konkursie dotyczących usuwania zadymienia i filtracji mgły olejowej na stanowiskach pracy.

Dofinansowania ZUS są prowadzone w ramach programu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota jaką można otrzymać jest niezależna od wielkości zakładu pracy, a jedynie od rodzaju projektu, dla którego pozyskiwane są pieniądze. W programie wyróżnione zostały dwa rodzaje projektów:

  • Inwestycyjne
  • Inwestycyjno-doradcze

Projekty inwestycyjne obejmują kupno i instalację urządzeń eliminujących zagrożenia w miejscu pracy.

Projekty inwestycyjno-doradcze obejmują projekt inwestycyjny oraz rozpoznanie zagrożeń występujących w miejscu pracy i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Zawierają one także wykonanie pomiarów czynników szkodliwych występujących w miejscu pracy, do czynników takich zaliczamy m.in. stężenia substancji szkodliwych w powietrzu.

W ramach projektu inwestycyjnego lub inwestycyjno-doradczego zakład może pozyskać urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze takie jak filtry mgły olejowej.

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie również znajduje się formularz, który trzeba wypełnić w celu złożenia wniosku.