Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Dopłaty ZUS dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził dofinansowania dla firm chcących poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz zredukować niebezpieczeństwa oraz niekorzystne czynniki występujące podczas jej wykonywania. Maksymalna kwota dofinansowania to 300.000 zł. Planowany termin naboru 17 kwietnia - 18 maja 2023

Program Dofinansowania Przedsiębiorstw

Znów rusza dofinansowanie ZUS przeznaczone na poprawę BHP (Konkurs 2023.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres ​​​aktywności zawodowej realizowanie w 2024 r. ). Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

W konkursie wybierane są projekty, które:
* poprawią bezpieczeństwo pracy,
* zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
* zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Firma Imponar zaprasza do kompleksowej obsługi i prowadzenia tematów dofinansowań ZUS dotyczących filtracji cieczy przemysłowych, mgły olejowej, zadymień czy innych metod filtracji będących w naszej ofercie.

Dofinansowania ZUS są prowadzone w ramach programu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota jaką można otrzymać jest niezależna od wielkości zakładu pracy, a jedynie od rodzaju projektu, dla którego pozyskiwane są pieniądze. W programie wyróżnione zostały dwa rodzaje projektów:

  • Inwestycyjne
  • Inwestycyjno-doradcze

Projekty inwestycyjne obejmują kupno i instalację urządzeń eliminujących zagrożenia w miejscu pracy.

Projekty inwestycyjno-doradcze obejmują projekt inwestycyjny oraz rozpoznanie zagrożeń występujących w miejscu pracy i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Zawierają one także wykonanie pomiarów czynników szkodliwych występujących w miejscu pracy, do czynników takich zaliczamy m.in. stężenia substancji szkodliwych w powietrzu.

W ramach projektu inwestycyjnego lub inwestycyjno-doradczego zakład może pozyskać urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze takie jak filtry mgły olejowej.

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie również znajduje się formularz, który trzeba wypełnić w celu złożenia wniosku.