Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Skimmery olejowe marki Friess - zastosowane w drenażu obszarowym

Na terenach kolejowych przeznaczonych do składowania wagonów towarowych, znajdują się specjalne tory wyposażone w hamulce hydrauliczne, które umożliwiają wyhamowanie bezzałogowych pociągów towarowych. Układy hydrauliczne zawarte w tym rodzaju hamulców są narażone na trudne warunki środowiskowe oraz na wysokie wartości ciśnienia. Często zdarza się, że węże hydrauliczne zastosowane w tych układach pękają a olej hydrauliczny przedostaje się do podłoża i wód gruntowych. Ze względu na wielkość obszaru, często znalezienie wycieku i wymiana węża zajmuje trochę czasu.

W tym studium przypadku doszło do awarii i szkoda została już wyrządzona: litry oleju hydraulicznego wyciekły z pękniętych węży i przedostały się do okolicznego terenu. W ten sposób gleba wokół terenów kolejowych przeznaczonych do składowania wagonów towarowych jest regularnie zanieczyszczana olejem, ponieważ ten problem zdarza się dość często i nigdy nie został w pełni rozwiązany.

Skutek takich awarii można dostrzec w strumieniu ścieków na takim terenie. Wewnątrz systemów odwadniających zawsze można znaleźć film olejowy. Przy normalnym obciążeniu separatory odwadniające mogą zatrzymać olej, zanim woda zostanie odprowadzona do dalszego odpływu. Sytuacja  staje się problematyczna w okresie jesieni i zimy, kiedy opady są częstsze a przez to powodując wymywanie większej ilości oleju hydraulicznego z gruntu i zwiększanie przepływu wody.  Właśnie podczas ulewnych opadów powstają tak duże ilości wody, że separatory odwadniające nie mogę już zatrzymać oleju i następnie ten olej jest przenoszony wraz z wodą do dalszych kanałów przepływowych, powodując katastrofalne skutki dla przyrody i środowiska.

By uporać się z tą problematyką, spółka kolejowa zwróciła się do renomowanej firmy specjalizującej się w projektach wodnych z zakresu ochrony środowiska. Firma ta dostrzegła potencjał w wykorzystaniu skimmerów olejowych marki Friess i zwróciła się do producenta z odpowiednim zapytaniem.

Podczas oględzin na miejscu ustalono, że wewnątrz systemu odwadniającego należy zamontować skimmer olejowy, tak aby oddzielony olej mógł być odprowadzany w sposób ciągły. Zapobiegnie to przedostawaniu się do separatora zbyt dużej ilości oleju podczas obfitych opadów, które mogłyby być unoszone z dużymi ilościami wody.

Po krótkiej fazie projektowania zaprezentowano następujące rozwiązanie: Skimmer olejowy model S 100 w zamkniętej obudowie wraz ze sterowaniem elektrycznym i dodatkowym zbiornikiem na olej.

Obudowa została wybrana dlatego, by system pozostał zamknięty, żeby żadne zabrudzenia ani dodatkowa woda nie przedostała się do skimmera olejowego. Aby zapewnić ciągłą pracę systemu, a nie tylko napełnianie zbiornika wodą, w obudowie zintegrowano separator. Dzięki tej czynności drastycznie zmniejszyła się ilość w wody w zbiorniku, gdy skimmer olejowy jest w ciągłej pracy.

Dodatkowo, na specjalne życzenie spółki kolejowej, urządzenie zostało wyposażone w moduł GSM zapewniający komunikację między urządzeniem a osobami odpowiedzialnymi, by zminimalizować konieczność wizyty tych osób na miejscu gdzie zamontowano urządzenie. Dodatkowym aspektem, o którym warto wspomnieć jest fakt, iż urządzenie zostało wyposażone w dodatkowe komponenty grzewcze, by mogło pracować w okresie zimowym.

Firma IMPONAR istnieje na rynku polskim od ponad 27 lat i jest autoryzowanym dystrybutorem marki Friess. Nasi doradcy techniczni chętnie pomogą Państwu w dobraniu odpowiedniego rozwiązania marki Friess. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów marki Friess oraz skimmerów olejowych, prosimy o kontakt z pracownikami Działu Filtracji poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie:

Chcesz uzyskać więcej informacji?