Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Skimmer olejowy z ATEX w przemyśle chemicznym

 

Skimmer olejowy z ATEX w przemyśle chemicznym 

 

Skimmer (separator) olejowy został zamontowany w betonowym zbiorniku wyrównawczym przy chłodni kominowej w zakładzie chemicznym.

Firma specjalizująca się w systemach środowiskowych, ze względu na niedostateczną sprawność i zawodność zastosowanych uprzednio separatorów, została poproszona o rozwiązane zaistniałego problemu. Poprzednie wspólne udane realizacje z firmą Friess, spowodowały iż to ich rozwiązanie zostało wybrane.

Dla firmy Friess aplikacja nie była dość skomplikowana, szybko znaleziono odpowiednie rozwiązanie:
- skimmer (separator) olejowy model S100

Ponieważ skimmer (separator) olejowy miał zostać zlokalizowany w zakładzie chemicznym, którego całość zaklasyfikowana jest jako Strefa ATEX, oznaczało to, że nie można użyć normalnej wersji skimmera do oleju, ponieważ nie byłyby zgodny z przepisami określonymi przez Normy Atex.

Zdecydowano się na skimmer olejowy z certyfikatem Atex. Dla producenta odolejacza firmy Friess, oznaczało to zastosowanie odpowiednich motoreduktorów, wprowadzenie drobnych zmian w ogólnym projekcie, aby zapewnić, iż całość instalacji nie spowoduje wyładowań a co za tym idzie, nie spowoduje eksplozji w środowisku wybuchowym.

Powszechnie stosowane odolejacze często nie są zgodne z ATEX i dlatego nie mogą być dopuszczone do montażu w takich obszarach, ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie stwarzają, biorąc pod uwagę atmosferę wybuchową. Producent rozwiązania zapewnił w tym wypadku pełną certyfikację i zgodność dla zastosowania rozwiązania w warunkach niebezpiecznych. Urządzenie na początku zostało zamontowane tymczasowo, a po okresie testowym i spełnieniu wszystkich oczekiwań klienta zostało zamontowane na stałe.

Od czasu instalacji i uruchomienia skimmera olejowego S100, wyeliminowany został problem oleju obcego na powierzchni zbiornika przy chłodni kominowej.

Chcesz uzyskać więcej informacji?