Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Specyfikacja T700 VA

T700 VA - Wirówka bębnowa do chłodziw i mediów myjących

Obudowa

Konstrukcja spawana z 3mm stali nierdzewnej

Węże

Wąż ssący, długość 4 m, Ø 25 mm,
Wąż cyrkulacyjny oczyszczonego medium, długość 4 m, Ø 25 mm

System operacyjny

Bębnowy separator cząstek stałych
Typ MKR 3.03, 2 i 3– fazowa separacja
Przepustowość do 800 l/h przy 3-fazowej separacji
Przepustowość 1000-3000 l/h przy 2–fazowej separacji
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali
nierdzewnej. Dostawa z dwioma zestawami wkładów bębnowych.

Filtr wstępny jako ochrona pompy

Filtr pojedyńczy, wkład ze stali nierdzewnej

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza wyposażona głównie w osprzęt Siemens.
Opcjonalnie są dostępne różne systemy ssące.

Dokumentacja

Instrukcja obsługi.
Opis przewodów.