Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Specyfikacja VC 200

VC 200 - Próżniowy Filtr Taśmowy bez zużywania maty filtracyjnej

Obudowa

Konstrukcja spawana z 3mm płyty stalowej.
Zewnątrz i wewnątrz 2-warstwowa powłoka lakiernicza
2-K-lacquer (NCS-S 2010 R70B).

Szafa sterownicza

Osprzęt elektryczny do automatycznych operacji.
Zawiera m. in. SPS-Control S7 / 200, TD 200

Taśma filtracyjna

Alternatywnie 40/80/120 μm w wykonaniu ze stali wysokogatunkowej.

Dokumentacja

Instrukcja obsługi, oznakowanie przewodów

Legenda do schematu (grafika obok):

1. rolka prowadząca
2. rolka napinająca
3. taśma filtracyjna
4. pompa próżniowa
5. zawór zwrotny
6.7. pompy recyrkulacyjne
8. pompa szlamu
9. pompa wysokiego ciśnienia
10. czujnik poziomu
11/12. Sensory przepełnienia
13. Dysze natryskowe: A zasilanie; R powrotne- oczyszczone mediu