Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Friess EFC D2

Urządzenie do elektrostatycznego oczyszczania oleju (EFC) Friess model D2 podłącza się do systemu hydraulicznego przez by-pass. Niezależnie od pracy systemu olej hydrauliczny jest prowadzony przez pole elektryczne między dwoma elektrodami i specjalnymi elementami czyszczącymi. Siła pola elektrycznego popycha cząstki zanieczyszczeń na umieszczone między elektrodami elementy czyszczące, na których są one odkładane a następnie przyczepiają się do elektrod. Z elektrod są usuwane w sposób szczególnie efektywny i szybki. Dzięki temu usuwane z oleju są cząstki wielkości od 0,05 do 100 mikronów. Procesy elektrostatyczne nie wpływają na zawarte w olejach dodatki - pzostają one w oleju. Dzięki działaniu elektrostatycznemu nie tylko cząstki powyżej określonej wielkości (jak w filtrach), ale wszystkie są skutecznie usuwane z oleju. Najwyższa czystość oleju osiągnięta dzięki temu działaniu powoduje stopniowe obniżenie zawartości osadów, jednocześnie przeciwdziałając ich powrotnemu odkładaniu. Przepływ oleju 2,5 l/min.