Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Friess EFC D4

Wysokosprawny system Elektrostatycznego Oczyszczania Oleju (EFC) typ D4 (przepływ 4,0 l/min.). Zasada działania, jak EFC D2. Zalety: poprawa dokładności kontroli oraz precyzji działania urządzenia, podniesienia bezpieczeństwa działania, redukcja kosztów produkcji, obiżenie zuzycia oleju hydraulicznego nawet o 95%, poprawa dyspozycyjności urządzenia, redukcja kosztów na utrzymanie, naprawy i wymiany oleju oraz zmniejszenie występowania awarii nawet o 70%. Możliwe wykonanie D4-1E łączące system czyszczenia z usuwaniem wody z oleju (max. 1% wody niezwiązanej).