Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Friess EFC D16

Wysokosprawne urządzenie EFC Friess typ D16 (przepływ 16 l/min.) łączące w sobie funkcje filtrowania, czyszczenia i usuwania wody w oleju. Zalety stosowania: 1/niezemulgowana woda i zanieczyszczenia są usuwane z oleju hydraulicznego, 2/elektrostatyczne oczyszczanie łącznie z usuwaniem wody z oleju generuje korzyści a jednocześnie redukuje koszty związane z produkcją, naprawami i zakupem nowego oleju, 3/elektrostatyczne czyszczenie oleju usuwa lepkie osady równie dobrze jak twarde cząsteczki -produkty zużywania, 4/Twój olej może być używany dłużej bez potrzeby wymiany, co wpływa na ochronę środowiska, 5/pomy, zawory, cylindry i uszczelki są mniej narażone na zużywanie, 6/ metoda ta nie wymaga zatrzymania maszyn i może być stosowana w sposób ciągły bez dozoru, 7/ z wyjątkiem niezwiązanej wody, wszystkie płynne dodatki olejowe pozostają bez jakichkolwiek zmian. Max. zawartość wody niezwiązanej 1% w wersji EFC D16-1E.