Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Wyparki MKR RVD

Wyparki przeznaczone do zastosowania z cieczami posiadającymi tendencję do oblepiania. Posiadają szczotkę, która uniemożliwia powstawanie osadów obniżających wydajność przekazywanego ciepła. Układ rekuperacji ciepła energia używana do ogrzewania jest odzyskiwana, a następnie wykorzystywana w procesie destylacij.

Temperatura odparowania poniżej 36 °C gwarantuje łagodne odparowywanie i powstanie destylatu o bardzo dobrych parametrach, pozbawionego soli i metali ciężkich. Wyparki serii RVD działają w trybie automatycznym. Ich osbługa i instalacja jest bardzo prosta, a przy tym zajmują dużo miejsca.